ที่โรงเรียนคิงชาร์ลที่หนึ่ง ดร.ไนเจล คอลลินทำให้นักเรียน ม.3 ตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อเขาใช้เครื่องในหมูสาธิตระบบการย่อยอาหาร ไนเจลอธิบายว่า …

Leave A Comment

Your email address will not be published
*