Sa tagalog lesson na ito ay ituturo ko ang mekanismo ng homeostasis. Titignan din natin ang mga halimbawa ng homeostasis.

Leave A Comment

Your email address will not be published
*