Alternative methods to control intestinal disorders in swine industry: case study of a complementary feed based on citrus extract and saponin-containing plants.
Subtitles available in the parameters
Tuczenie trzody chlewnej jest czasem bardzo stresującym,
podczas którego podawane są antybiotyki, aby zapobiec czerwonce.
Czerwonka to choroba, która głownie przez Lawsonia intracellularis
oraz Brachyspira hyodysenteriae, prowadzi do ogromnych strat ekonomicznych.
W tym eksperymencie badaliśmy w jaki sposób pasza z dodatkiem NSOAB9®,
który jest dodatkiem paszowym na bazie cytrusów oraz roślin zawierających saponinę,
wpływa na wydalane fekalia wraz z Lawsonia i Brachyspira.
Produkt ten zwalcza czynniki chorobotwórcze, a więc może być alternatywą dla antybiotyków.
Trzoda chlewna mająca 120 dni została podzielona na dwie grupy.
Grupa NSOAB9 otrzymała standardowy pokarm wzbogacony w 1500 ppm produktu NSOAB9.
Grupa kontrolna otrzymała standardowy pokarm nie wzbogacony w suplementy.
Kał został pobrany na początku i na końcu eksperymentu, a następnie poddany analizie.
Wykres przemawia sam za siebie: kał pobrany na końcu eksperymentu w grupie, gdzie została podana.
pasza z dodatkiem NSOAB9 znacznie zmniejszył poziom Lawsonia intracellularis oraz Brachyspira hyodysenteriae.
Polaczenie cytrusów z saponina może tłumaczyć tak dobre wyniki.
Ekstrakty z cytrusów zwiększają poziom bakterii kwasu mlekowego oraz zmniejszają poziom bakterii chorobotwórczych.
Natomiast saponiny poprawiają stan układu immunologicznego.
Następstwem podania dodatku NSOAB9 jest polepszenie wyników zootechnicznych trzody chlewnej.

Leave A Comment

Your email address will not be published
*